1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 538778คน

ค้าหาที่ตั้งโรงพยาบาลโนนสุวรรณ

ข้อมูลการติดต่อ :

โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
90 หมู่ 10 ต.โนนสุวรรณ
อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110

Tel.(044)607140-1
Fax.(044)607204

อุบัติเหตุฉุกเฉิน ต่อ 101 หรือ โทร 088-586-0142
กลุ่มงานเทคนิคบริการ ต่อ110
ฝ่ายทันตกรรม ต่อ114
กลุ่มงานเวชฯ ต่อ302
งานแผนและประกันสุขภาพ ต่อ 118
กลุ่มการพยาบาล ต่อ119
กลุ่มงานการจัดการทั่วไป ต่อ201,202
งานกายภาพบำบัด ต่อ117
งานแพทย์แผนไทย ต่อ307
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต่อ205

ส่งข้อความเพื่อติดต่อเรา

Top